CO JE TO PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)?

Liga pár páru učí STM podle Kippley-Prem metody, známé odborné veřejnosti  od r. 1971.

Přirozené plánování rodičovství je termín používaný k označení takových metod plánování a předcházení těhotenství, které se opírají o pozorování přirozeně se vyskytujících známek plodných a neplodných období v průběhu menstruačního cyklu. Zábrany početí se dosahuje pohlavní zdrženlivostí v plodném období.

Hlavními příznaky jsou změny tělesné teploty ženy po probuzení, sekrece hlenu děložního hrdla a změny na děložním čípku. Děložní hlen poskytuje spermiím výživu a prostředí k pohybu. Začne se zpravidla vytvářet několik dní před ovulací (uvolněním zralého vajíčka z vaječníku). Je pozitivní známkou plodného období. Tělesná teplota ženy při probuzení je nižší v době před ovulací; po ovulaci vlivem hormonálních změn stoupá. Trvalý vzestup teploty je známkou proběhlé ovulace.

 • Znalost principů plodnosti pomůže se lépe ubránit manipulacím a tlakům farmaceutického průmyslu, společnosti a medií.
 • Tato metoda je ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Má v úctě tělo manželů, povzbuzuje jejich vzájemnou něhu a podporuje výchovu k ryzí svobodě.
 • Rozhodnou-li se manželé pomocí této metody oddálit početí dítěte, měli by se přesvědčit, že je k tomu nevedou sobecké důvody, neboť rodina je tu přece pro život!

Kurzy

Každá žena je schopná porozumět svému cyklu (i když je nepravidelný) a každý muž je schopný porozumět cyklu své manželky - to je odkaz a zkušenost mnohých žen a mužů, kteří kurz už absolvovali. Kurz tedy není určený jen pro ženy, ale i pro jejich manžely, případně snoubence a Liga povzbuzuje muže, aby investovali svůj čas a pozornost této oblasti, která výrazně ovlivňuje vzájemný manželský vztah a která je jejich společnou zodpovědností. Zúčastnit se kurzu STM je nejjednodušší forma, jak se efektivně naučit prakticky používat symptotermální metodu PPR a vyznat se ve své plodnosti.

V kurzech probíráme
 • fyziologii ženské plodnosti
 • pozorování a hodnocení příznaků
 • určování plodných a neplodných období
 • nepravidelné cykly
 • pomoc v docílení těhotenství
 • ekologické kojení a návrat plodnosti po porodu
 • praktické hodnocení záznamů normálních i výjimečných cyklů
 • vhled do morálních otázek manželství a sexuality

Kurzy ligy se skládají ze čtyř navazujících setkání po dvou a půl hodinách, většinou v měsíčních intervalech.

Máte-li zájem o zorganizování kurzu ve vašem okolí, kontaktujte nás.

Lektorské páry

cestyviry_play

Lektoři a zástupci LPP jsou dobrovolníci. Pochopili podstatný vliv způsobu života s PPR na manželský vztah, přístup manželů k dětem, šťastný rodinný život a konečně na zdravou křesťanskou víru. Pracují bezplatně a chápou svoji práci jako apoštolát manželské čistoty, který je v dnešní době velmi potřebný v Církvi a v celé společnosti.

Liga má zájem o vaši práci a zkušenosti a o rozšiřování sítě dobrovolných lektorských párů. Manželé, kteří absolvovali základní kurz, získali praxi v metodě a chtějí se o svou zkušenost rozdělit s jinými, se mohou u LPP školit na lektory. Školení je zdarma a probíhá z velké části korespondenčně. Uvítáme také pomoc jiného charakteru - podporu v technické administrativě, propagování našich kurzů, nebo zasílání finančních darů na provoz Ligy.